எங்களை தொடர்பு கொள்ள

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

தொலைநகல்/இணையதளம்+86-574-28903253
www.nbssres.com
மின்னஞ்சல்liuqian@ssres.com.cn
கூட்டுஷான்ஷன் பிளாசா, எண். 777 மிட் ரிலி சாலை, யின்ஜோ மாவட்டம், நிங்போ, சீனா

விசாரணையை அனுப்பு

*
*

பதிப்புரிமை @ நிங்போ ஷான்ஷன் வளங்கள் இணைத்தல் அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
Links |  SiteMap |  RSS |  XML |  Privacy Policy